När politikerna inte får bestämma

Text:

Orden kommer från en av Sveriges främsta jurister. Hen var förbluffad över att media inte uppmärksammat den radikala omsvängningen som skett i rättsskipningen. För trots att vi har en regering som två gånger gått till val på »hårdare tag« har verkligheten blivit den rakt motsatta.

Med en rad prejudicerande domar har Högsta domstolen avfolkat de svenska fängelserna.

Vad domaren inte kände till under vårt samtal var att Johan Anderberg i samma stund lade sista handen vid det reportage som vi nu publicerar. Det är en remarkabel historia om hur en hängiven jurist drog undan mattan för justitieministern. Under de två år Martin Borgeke varit domare i Högsta domstolen har antalet fångar på fängelserna minskat med en femtedel. Nu är det inte längre tal om att bygga nya säkerhetsfängelser – i stället stängs anstalter runt om i landet.

Att bankerna har strålande tider har väl knappast undgått någon. Mindre känt är att det är skattebetalarna som står för fiolerna. Claes Lönegård berättar om hur kreditkrisen för några år sedan paradoxalt nog ledde till att bankerna nu kan skära guld med täljkniv.

Det är en stor ära att i detta nummer presentera en ny skribent på Sista ordet – Lina Thomsgård. Hon är framför allt känd som grundare av Rättviseförmedlingen och kommer att vikariera för Lotta Lundgren som är tillbaka i spalterna efter jul.

Ni har säkerligen inte undgått medaljen på omslaget. Fokus är, för tredje gången sedan starten och i konkurrens med mängder av bra tidskrifter, nominerad till priset Årets Tidskrift. Den 14 november vet vi hur det går. Fram till dess gläder vi oss åt det här utdraget från motiveringen och lovar att göra allt för att leva upp till det:

»Det här är en tidning som brinner för en enda sak, att göra sin läsare smartare utan att de märker det.«

Trevlig helg.