Prästerna och Geijer

Text:

Biskop Anders Arborelius tycker att man kan jämföra sexövergreppen i katolska kyrkan med Geijeraffären på 1970-talet. Syftet med jämförelsen är förstås att peka på att det finns rötägg i alla sammanhang och att katolska kyrkan inte är värre än andra. Och visst finns det likheter. I båda fallen handlar det om högt uppsatta män som utnyttjar sin position. Men Arborelius missar en viktig poäng. Under de snart 40 år som gått sedan Geijeraffären har det politiska systemet gjort upp med, och kastat ut en hel del, av de gamla patriarkala maktstrukturerna som har gjort övergreppen möjliga. Katolska kyrkan har däremot stått och stampat på samma ställe. Anna Ritter och Emma Härdmark har rotat i katolska kyrkans historia för att förklara varför den heliga stolen vägrar förändra sig.

Pensionärerna ser ut att bli valets viktigaste väljargrupp och regeringen tävlar med oppositionen om att lova skattesänkningar. Men pensionärerna är ingen homogen grupp. Bland de 1,7 miljonerna har Claes Lönegård hittat fattig­pensionärer som lever på existensminimum, men framför allt en faslig massa miljonärer.