Vi har hört …

Text:

… att det är justitierådet Leif Thorsson som leder förhandlingarna när samernas sedvanerätt till betesmarker för första gången ska prövas i Högsta domstolen. Just det! Samme Thorsson som 2005 fick straffföreläggande efter att han erkänt sexköp.