Vi har hört…

Text:

... att regeringskansliet haft problem med sitt ordbehandlingsprogram. »Utomnordiska romer« rättas automatiskt ut till »Utomjordiska romare«. Det är inte känt vem som konstruerat programmet.