Dansk studie: Munskydd har marginella effekter mot Corona

Text:

Bild: TT

I studien – Danmask-19 – har man uteslutande undersökt om de som bar munskydd var bättre skyddade mot viruset eller inte. En undersökt grupp bar munskydd, den andra gjorde det inte.

Resultaten av undersökningen där mer än 6 000 danskar deltog bidrar med ny kunskap om i vilken utsträckning ansiktsmasker skyddar bäraren mot coronainfektion, skriver Rigshospitalet i Köpenhamn i ett pressmeddelande.

I Danmask-19-studien valdes hälften av deltagarna ut att bära en kirurgisk ansiktsmask när de var utanför hemmet, och den andra hälften av deltagarna bar inte bära en mask. Alla deltagare uppmanades att följa myndigheternas rekommendationer angående covid-19.

Enligt studien fick 1,8 procent av deltagarna i maskgruppen och 2,1 procent av deltagarna i kontrollgruppen en infektion.

”Studien bekräftar således inte den förväntade halveringen av infektionsrisken hos bärare av munskydd, men resultaten kan indikera en mer måttlig skyddsnivå på 15–20 procent”, skriver Rigshospitalet i pressmeddelandet.

Deltagarna fick svara på enkäter varje vecka. Självtestning användes för att undersöka om deltagaren hade utvecklat coronainfektion under studien. I slutet av experimentet fanns det ingen signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan de två grupperna.

Studien ägde rum i april och maj 2020. Rigshospitalet betonar att danska myndigheter vid den tiden inte rekommenderade användning av masker utanför hälso- och sjukvården, och användningen av masker förekom bara i blygsam omfattning.

En artikel om studien publiceras i dag i medicinska tidskriften Annals of Internal Medicine.