Politik

Januariavtalet del 65-73: Migration, trygghet och demokrati

Fokus granskar vad som har hänt under januariavtalets två första år. Vilka punkter är uppfyllda och vad återstår? Här är delen om migration, trygghet och demokrati.

65) Den tillfälliga lagen förlängs i två år

Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Hänt:  Den tillfälliga lagen löper ut 21 juli 2021. Återstår att se hur Migrationskommitténs (oeniga) förslag kommer att genomföras.

66) Försörjningskravet justeras

Alternativt skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd. Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft.

Hänt:  I förslaget till ny migrationslag föreslås att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska kunna beviljas och justerad tidpunkt för beräkningen av tremånadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar.

67) Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté.

Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.

Hänt:  Den parlamentariska migrationskommittén har inte kunnat enats, regeringens proposition ska behandlas under våren 2021.

Trygghet, säkerhet och demokrati

Tryggheten i hela Sverige ska öka. Sveriges försvar ska stärkas. Vi tar krafttag mot den organiserade brottsligheten, stärker polisen och bekämpar både brotten och brottens orsaker. Demokratin ska värnas, både här hemma och i världen. Arbetet mot våldsbejakande extremism samt antiziganism, antisemitism, islamofobi och all annan form av rasism ska stärkas.

Hänt:  Försvaret får sitt ”största tillskottet sedan 50-talet” när anslagsnivån höjs med 40 procent till år 2025. Fem miljarder årligen från 2022–2025 och ytterligare totalt 13 miljarder 2024–2030.

68) Förstärkningen av försvaret fullföljs

Försvarsmaktens anslag höjs i en trappa i enlighet med riksdagens budgetbeslut 2018. Värnplikten byggs ut. En ny myndighet för psykologiskt försvar inrättas. En struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar tas fram.

Hänt:  Se föregående punkt. En utredning har föreslagit ny myndighet för psykologiskt försvar, men inga beslut fattade.

69) Fler poliser

10 000 fler polisanställda till 2024. Attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor.

Hänt:  Polisen får långsiktigt mer pengar. Från 28,5 miljarder 2021 till 32,4 miljarder under 2022.

70) Vapenexport

De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.

Hänt:  Vapenembargo mot bl a Jemen m fl länder genom EU-beslut.

71) Biståndet ska uppgå till en 1% BNI under hela mandatperioden

Demokratifokuset stärks ytterligare. Demokratibiståndet ska öka och biståndet ska fokuseras.

Hänt:  Det svenska biståndet är drygt 50 miljarder kronor 2021 vilket uppfyller enprocentsmålet. Biståndet har bland annat använts för ungas deltagande och inflytande i politik och demokratiarbete i 16 afrikanska länder.

72) Stärk medias oberoende

Stärk förutsättningarna oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet. Förstärk mediestödet.

Hänt:  Ett nytt mediestöd i form av ett redaktionsstöd till nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Under 2020 vissa tillfälliga redaktionsstöd i syfte att stödja nyhetsmedierna med anledning av coronapandemin.

73) Stärk skyddet för demokratin

Under mandatperioden ska en parlamentarisk översyn göras för att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna samt domstolarnas och public services oberoende. En parlamentarisk översyn ska även göras av valsystemet för att göra det motståndskraftigt mot manipulationer.

Hänt:  En parlamentarisk kommitté ska utreda behovet av att stärka skyddet mot manipulationer av valsystemet. Kommittén ska också utreda behovet av att ytterligare stärka skyddet av fria och hemliga val och ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2021.

***

Januariavtalet: Det här genomförts – och detta återstår

Del 1-10 – Ekonomi och skatter

Del 11-20 – Jobb och tillväxt 

Del 21-29 – Landsbygd och infrastruktur 

Del 30-39 – Klimatpolitik

Del 40-48 – Integration och hedersbrott och bostäder

Del 49-57 – Skolan

Del 58-64 - Sjukvård och äldre 

Del 65-73 – Migration och trygghet, säkerhet och demokrati

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera