Efter den snabba smittökningen – 13 av 21 regioner har skärpt sina restriktioner

Text:

Bild: TT

När Kalmar, Norrbotten och Västerbotten inför lokala restriktioner har nu 13 svenska regioner infört särskilda restriktioner för att begränsa smittspridningen.

Totalt har 162 240 fall bekräftats i Sverige, men ökningstakten avtar, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har Sverige nu 6 057 avlidna med covid-19. Den går uppåt, men inte lika brant ännu.

– Vi kan se att ökningstakten syns i alla åldersgrupper. De allra flesta fallen är i åldrarna 20-59 år, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Under tisdagen meddelade tre regioner att man inför en skärpning av råden, Kalmar, Västerbotten och Norrbotten. Dessutom skärper Blekinge råden på egen hand.

Kalmar har en kraftig ökning i antal fall och vissa problem för att hinna med när det kommer till smittspårning och testning. Kalmar ligger lägre än nationellt, men trenden gör att Kalmar ändå vill införa lokala allmänna råd för att öka stegringen av fallet.

Västerbotten har en liknande utveckling, men än starkare än Kalmar. 328 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Situationen är liknande i Norrbotten och det är därför Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionerna tagit beslut om att skärpa restriktionerna. De allmänna råden handlar bland annat om att man ska undvika att träffa folk utanför hushållet, undvika fysisk kontakt och inte umgås närmare än 1,5 meter från andra personer och i max 15 minuter.

Konkret handlar det om inga middagar, inga fester, inga andra sociala umgången än dem man bor med. Bor man inte med någon kan man ha ett fåtal kontakter och nödvändig vårdkontakt ska fortsätta. Norr- och Västerbotten har dessutom infört rådet att avstå från icke-nödvändiga resor inom och utom regionen.

Besluten gäller till och med den 8 december men kan komma att förlängas.