Forskare på Karolinska: »Där man infört munskydd, minskar smittan«

Text: Ebba Blume

Bild: TT

En uppdämd längtan efter att ses på riktigt präglar nog skolstarten för många elever, som denna vecka återgår till skolan efter lov och, i vissa fall, månader av distansundervisning. Men en rad forskare ser med oro på skolstarten och befarar att smittspridningen av det nya coronaviruset ska ta fart. De svenska smittofallen har gått ned sedan gymnasieskolorna stängde i våras, har de argumenterat, på DN Debatt, och studier från USA, Sydkorea och Israel styrker att barnen är smittsamma och kan bli allvarligt sjuka, även när det gäller covid-19.

Nu vid skolstarten borde därför munskydd införas, betonar forskarna, som även uppmanar till klassvisa måltid och idrott utomhus.

Statsepidemiolog Anders Tegnell bedömer däremot inte att skolan, rent praktiskt, är någon vidare bra miljö för munskydd. Resultaten i den israeliska studien- att det var skoleleverna som drev på smittan- har tolkats felaktigt, resonerar han, och de svenska forskarna som nu efterlyser munskyddskrav har ”övertolka data”. Dessutom drar de fel slutsats; barn smittar i själva verket sällan vuxna, säger han till TT.

Men Anders Vahlne, professor emeritus i klinisk virologi vid Karolinska Institutet, irriteras av statsepidemiologens enträgna munskyddsmotstånd.

– Vi tolkar inte data, vi bara beskriver hur de ser ut, säger han till Fokus.

Studien från Israel visar hur antalet smittade plötsligt sköt i höjden i samband med skolöppningen, samtidigt som den ökade även bland äldre.

– Att det skulle vara två av varandra oberoende faktorer är fullständigt osannolikt, säger Anders Vahlne.

Han hänvisar också till en studie, som gjordes för någon månad sedan i Jena- en tysk stad på omkring 250 000 människor. Där hade man krav på munskydd två veckor innan man införde munskydd i resten av Tyskland. Man såg att epidemin stannade av tvärt i Jena, medan den fortsatte upp samma bana i andra, liknande städer, med påverkande faktorer, som antal och andel invandring, och så vidare.

Även i jämförelser av amerikanska stater, har man sett att man minskat smittan där man har infört munskydd.

I experimentella modeller har också man sett, att aerosoler fastnar på munskydd, och reducerar mängden av dem; och det har inte bara att göra med hur tätt munskyddet är, att det ska ha något slags mikrofilter. I stället är det elektrostatiska krafter mellan de små dropparna och materialet i munskyddet som gör att de fastnar.

LÄS OCKSÅ: Tegnells tidiga mejlväxling med virologen avslöjar hur strategin tog form

Enligt Anders Tegnell tycks viruset endast i undantagsfall vara luftburet. För Anders Vahlne är det självklart att det sprids och kan leva länge via luft; något man sett bland exempelvis körsångare, där tre fjärdedelar av kören blivit smittad, liksom i den köttfabrik i Tyskland, där 1600 arbetare smittades.

– Det är inte så att någon hostat dessa 1600 människor i ansiktet. De har andats, och så har ventilationsanläggningen spritt luft som folk andats in i lokalerna, resonerar han, men tillägger att moderna flygplan dock har filter som byter ut luft så ofta att risken att smittas är liten.

Karolinska Institutet utgår från att viruset kan spridas genom luft, inte bara som större droppar utan också i form av aerosoler och förorenade ytor. En ny litteraturstudie, koordinerad av KI och McMaster University i Kanada ger också stöd för att tygmunskydd kan minska spridningen av det nya coronaviruset.

Några direkta bevis för att munskydd minskar överföring av sars-cov-2 finns däremot inte; det skulle kräva en randomiserad klinisk prövning, en dubbelblind studie som man av etiska skäl helt enkelt inte kan genomföra.

– Det skulle vara som att ge fallskärm till varannan person i en studie, säger Anders Vahlne.

Men förutom den litteratur som tydligt visar att munskydd kan minska virusspridningen, talar vanligt förnuft för munskydd, anser han.

Ett annat av Tegnells argument är att munskydd skapar en falsk trygghet? Att man blir mindre försiktig med dem?

– Erfarenheter visar att det är precis tvärtom, Med munskydd pillar man sig mindre i ansiktet och håller högre distans. Argumentet att barn och vuxna skulle ha svårt att ta av och på det är så tramsigt. I halva Tyskland har de infört munskydd på barn. Och detta märkliga resonemang att barn inte smittar förstår jag inte; att veta vem som har smittat en annan om båda är friska från början är väldigt svårt. Vi  kommer att få ett vaccin inom ett halvår, då ska vi försöka rädda så många som möjligt fram till dess.

Fokus har sökt statsepidemiolog Anders Tegnell för en kommentar.

LÄS OCKSÅ: Svenska vaccinforskaren: Då finns ett coronavaccin redo att köpa för alla