Han sabbade ett årtionde

Text:

Michail Gorbatjov lyckades med sin perestrojka och glasnost vrida om världsutvecklingen. Hela 90-talet präglades av nedrustning och avspänning, som hade varit omöjlig utan honom. Även den svenska politiska historien kan dateras före och efter Gorbatjov. Sällan har en person betytt så mycket, både konkret och som symbol.

Tyvärr är det inte bara kloka personer som kan få den ikonstatusen. Om 90-talet var Gorbatjovs decennium så var 00-talet Usama bin Ladins. Avspänningen och försvarsbudgetarna vände 180 grader i samma stund som planen, på bin Ladins order, flög in i World Trade Center 2001. Läs Claes Lönegårds berättelse om hur krig, inskränkningar i den personliga integriteten och ekonomiska kriser kan härledas tillbaka till bin Ladin. Martin Gelin analyserar hur terrorledarens död kommer att påverka det kommande amerikanska presidentvalet.

Semester upptar rimligtvis en stor del av era tankar just nu. Cecilia Garme berättar om den sjätte semesterveckan som försvann, men som i praktiken ändå har genomförts (publiceras på fokus.se på måndag). Missa inte heller Katarina Wennstams personligt reflekterande krönika om Patrik Sjöbergs chockerande avslöjande.