Vittnesmål om viruset gick under radarn

Virologen Li Meng Yan flydde från Kinas säkerhetspolis på grund av sina uppgifter om virusets ursprung. Problemet var att ingen i väst lyssnade.

Text: Gunnar Lindstedt

Bild: TT

I slutet av april förra året lyckades virologen Li Meng Yan fly från Hongkong. Den kinesiska säkerhetspolisen lurades med hjälp av två mobiltelefoner (den ena var avlyssnad, inte den andra) och en förstaklassbiljett som i sista stund ändrades till Li Meng Yans namn. Redan när hon satt på planet till USA gjorde polisen husrannsakan och sökte igenom hennes jobb på Hong Kongs universitet. Även hennes föräldrar i Qingdao trakasserades.

Flykten gjordes i sista stund eftersom Li Meng Yan anonymt avslöjat graverande uppgifter om coronaepidemins ursprung. Med hjälp av sina informella kontakter inne i Kina hade Li Meng Yan fått kunskap redan den 31 december om ett sars-liknande virus som smittade mellan människor. Hennes chef på det Hongkong-baserade referenslaboratoriet till WHO valde dock att inte rapportera, istället varnade han henne för att inte överträda ”den röda linjen” eftersom hon då riskerade att ”försvinna”. När Li Meng Yan anlände till USA blev hon förhörd av amerikanska säkerhetsmyndigheter och gav dem detaljerade uppgifter. Li Meng Yan hade flytt undan sitt hemlands förföljelser för att varna världen, hon var en visselblåsare av globala mått.

Ändå förbigicks hennes dramatiska berättelse med total tystnad i västerländska medier. Först efter två månader, och trots påtryckningar från såväl WHO som kinesiska ambassaden, sände Fox News en intervju som kortats från 4 timmar till 13 minuter.

Li Meng Yan hävdade med bestämdhet att det coronavirus som nu sprids över världen var ett virus som var ”man made” och utvecklats i labbmiljö. För att sopa igen alla spår hade den kinesiska regimen redan några veckor efter utbrottet börjat censurera all information om coronaviruset. Hennes kontakter i Kina tystades, vilseledande datasekvenser i den internationella Genbanken hade lagts ut och djurmarknaden som påstods ha varit ursprunget till smittan stängdes och desinficerades så att eventuella spår till fladdermössen som sades burit på smittan inte gick att verifiera.

Peking fick också hjälp av den amerikanske biotechforskaren Peter Daszak som i hemlighet skrev ett upprop, undertecknat av den vetenskapliga eliten och publicerat i Lancet den 19 februari 2020: ”Vi förenas i ett starkt fördömande av konspirationsidéer som att covid-19 inte har ett naturligt ursprung”. Daszak höll inne med sin egen intressekonflikt. Under fem år hade han fått miljoner i amerikanska skattepengar för att bedriva så kallad ”gain of function”-forskning tillsammans med Wuhan Institute of Virology. Där hade hundratals coronavirus artificiellt gjorts mera smittsamma och dödliga. Om denna labbforskning orsakat coronapandemin vet vi inte, men om så är fallet kan Peter Daszak ha ett medansvar.

Vetenskapsvärldens uniforma tystnad om en eventuell labbläcka tystade också effektivt västerländsk media (liksom kinesisk). Därmed hade kommunistregimen lyckats med sin absolut största och mest betydelsefulla påverksansoperation i modern tid. Pandemin sveper över världen och antalet döda är nu långt över tre miljoner människor, men efter femton månader är världens länder tafatta och splittrade och allt annat än redo för att utkräva ansvar för virusets spridning. WHO:s inkompetens slog rekord när en delegation skickades till Kina i början av året för att kartlägga virusets ursprung och lät Kina diktera och censurera resultaten. Och där Peter Daszak blev den tongivande i delegationen.

P4-labbet i Wuhan. Foto: TT

I Kina har all forskning ett dubbelt syfte, civila och militära mål är förenade. Så också på institutet i Wuhan där den kinesiska arméns expert på biovapen omedelbart tog kontrollen.

Li Meng Yan hade redan i januari 2020 avslöjat att ett virus som härstammade från fladdermöss och tidigare publicerats av kinesiska militära forskare, var mest likt covid-19. Den likheten beskrevs också i en artikel i Nature av Yongzhen Zhang, varefter myndigheterna snabbt stängde hans labb i Shanghai. Alla kopplingar till militär teknologi har energiskt suddats ut. Men högteknologisk forskning i högrisklabb, så kallade P4-labb, i såväl Kina som i andra länder har också ett militärt syfte. Kinesisk militär har länge argumenterat för ”unrestricted warfare” som ett billigare sätt för fattiga länder att hävda sig. Biovapen är billigare och effektivare än kärnvapen, har militärerna argumenterat. Fördelen med biovapen är att de är mycket svåra att särskilja från naturligt förekommande epidemier, skriver generalmajoren Dezhong Xu med flera i en bok från 2015: ”även om vetenskapliga, virologiska och/eller bevis från djurvärlden finns kan man undvika och förhindra anklagelser om användning av biovapen, vilket gör det hopplöst för internationella organisationer och rättsväsendet att komma med anklagelser”.

Li Meng Yan hävdar att covid-19 är ett biologiskt vapen som höll på att utvecklas när sannolikt en labbläcka eller ovarsamhet gjorde att det slapp ut för tidigt (ett vaccin utvecklades också men var inte helt färdigt). Hennes teori är kanske en konspirationsteori så god som någon. Men den militära kopplingen kan i längden inte förbigås med tystnad. I Sverige pågår en diskussion mellan MSB som avfärdar alla anklagelser om virusets ursprung som konspirationsteorier, och bland andra Ola Wong från Kvartal som skriver: ”Det är lite underligt att MSB i sin rapport varnar för utländska påverkansoperationer, men sedan inte märker att de själva hamnat i ledband för just en sådan”…