Redaktionsbloggen

Ingen nåd trots ändrad HD-praxis

Regeringen har till sist satt ner foten: det blir inga sänkta straff för de elva personer som just nu avtjänar långa fängelsestraff som utdömdes innan Högsta domstolen ändrade sin praxis i narkotikamål.

Fokus har i en serie artiklar berättat om de hårda domar som utdelats för köp av främst mefedron och MDPV, och om att Högsta domstolen i somras kritiserade landets tings- och hovrätter för att de gjorde ”schablonartade” och ”onyanserade” bedömningar. Kritiken gick bland annat ut på att det i stort sett bara var mängden och arten narkotika som spelade roll. Att de dömda var unga, tidigare ostraffade, var i en beroendeställning eller självmedicinerade eller kunde uppvisa andra förmildrande uppgifter vägdes inte in.

Dessutom uttryckte HD oro för att bedömningen av narkotikans farlighet inte var tillräckligt vetenskaplig. Som Fokus senare berättade hade åklagarens expert Jonas Hartelius i stor utsträckning använt uppgifter från Wikipedia och Flashback när han utfört sina farlighetsbedömningar.

Enligt HD krävdes ”en radikal omläggning av domstolspraxis”. Så har det också blivit. På bara några månader har ett tiotal narkotikadömda fått sänkta straff av flera hovrätter – men också av Högsta domstolen, som tagit upp ytterligare några fall. För en kvinna i tjugoårsåldern innebar det att hennes tioåriga fängelsedom suddades ut och hon försattes på fri fot.
Men för andra är det för sent. De domar som vunnit laga kraft går inte att överklaga till Högsta domstolen. Om man haft oturen att ställas inför rätta före sommaren stod enda hoppet till regeringen och justitieminister Beatrice Ask.

Och nu har alltså regeringen kommit fram till att det inte blir någon benådning. Beslutet fattades vid ett regeringssammanträde den 29 september

Hur Beatrice Ask resonerat vill hon inte kommentera. Men i riksdagen har narkotikahärvan skapat engagemang – dock inte för de dömda. I en motion daterad 3 oktober hänvisar moderaten Margareta B Kjellin till Fokus artiklar, men vill att straffen återigen ska röra sig uppåt. ”Sänks straffskalan minskar utrymmet för vård”, skriver hon. ”Möjligheterna att förändra beteende och bryta drogmissbruk minskar.”

För 35-årige Jens, som Fokus tidigare porträtterat, blir det i så fall mycket tid för vård. Han dömdes till 4,5 års fängelse för att ha köpt centralstimulerande preparat på nätet för några tusen kronor. Som ett ödets ironi fick han nyss ett annat centralstimulerande preparat levererat till fängelset. Det var Jens läkare som skrev ut det mot hans ADHD.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera