Tredje dos eller inte – ska vi följa den danska modellen?

Trots att vaccinationstäckningen ökar räknar man med en värre smittspridning. Hur ska man göra nu?

Text:

Bild: Johan Nilsson/TT

Det är som förra hösten igen. Efter en lugnare sommar har smittan i Sverige ökat stadigt sedan i juli. Folkhälsomyndigheten ser fortfarande inget slut på pandemin och man räknar med att det fortsätter på ungefär samma sätt som tidigare.

När Folkhälsomyndigheten presenterar tre troliga scenarier inför hösten står ett faktum klart: Smittspridningen kommer att öka i Sverige oavsett om vi har restriktioner eller inte. Frågan är inte om, utan hur mycket. Trots att 80,7 procent av alla vuxna har fått en dos och att 63 procent fått minst två doser säger Folkhälsomyndigheten att smittan kommer att öka och att belastningen på vården blir större i höst jämfört med i sommar. 

6,6 miljoner svenskar över 18 år har fått minst en spruta. 5,1 miljoner av dessa har fått två sprutor. 

Man vet att deltavarianten är mer smittsam än den tidigare alfavarianten, men det råder fortfarande osäkerhet kring hur mycket mer smittsam den är. I Folkhälsomyndighetens uträkningar antar man att delta är 60–70 procent mer smittsam än den första versionen av viruset.

Men allt är inte ett mörker. Vaccineringen hittills har funkat relativt bra, vilket framför allt har synts i siffror från sjukhusen Det ska sägas att inläggningarna på sjukhus inte beräknas stiga till samma nivåer som innan vaccineringen påbörjades. I det värsta scenariet – där viruset är 70 procent mer smittsamt och vi dessutom har mänskliga kontakter på samma nivå som innan pandemin började och restriktionerna infördes – skulle inläggningarna på sjukhus nå en topp på ungefär 65 inläggningar om dagen en bit in på hösten för att sedan minska. Även intensivvårdsinläggningarna skulle öka till över 10 inläggningar per dag under samma period för att sedan minska med tiden. Under de tidigare topparna har antalet inläggningar varierat mellan 30 och 50 per dag, så även i värsta scenariet handlar det om en 20-procentig beläggning på intensivvårdsavdelningarna jämfört med hur det såg ut förra våren. 

Folk blir sjuka, men inte allvarligt. Nu är det framför allt människor under 30 år som driver smittan, en naturlig utveckling eftersom yngre både har fler sociala kontakter och inte heller har kommit lika långt i vaccineringen. I gruppen 18–29 år är 63 procent vaccinerade med en spruta och 15,9 procent färdigvaccinerade. De äldre – som har mycket högre risk att bli allvarligt sjuka – har redan vaccinerats i hög utsträckning och bland invånare över 40 år har över 80 procent fått två sprutor.

Men trots de förväntat lägre nivåerna på sjukhusinläggningarna förordar Folkhälsomyndigheten fortfarande restriktioner för att minska smittspridningen. Däremot, skriver man i sin delrapport till regeringen, bör man kunna avveckla alla restriktioner förutom smittspårning och testning när vaccinationsgraden påverkat smittspridningen så pass mycket att vården inte längre riskerar att överbelastas som följd av covid-19. 

»Endast en måttlig skillnad i vaccinens effektivitet mot deltavarianten har noterats jämfört med mot alfavarianten, efter två doser«, skriver forskarna från Public Health England i studien. En annan brittisk studie menar att skyddet från Phizer-Biontech är bättre än Astra Zenecas vaccin till en början men att skydden är likvärdiga efter 4–5 månader.

Prognosen tar dessutom inte hänsyn till eventuella klusterutbrott som skulle leda till en hårdare prövad vård. För Astra Zenecas vaccin är skillnaden påtaglig enligt studien, en dos ger ett 30-procentigt skydd medan dubbla sprutor skyddar till 67 procent. Folkhälsomyndigheten gör ungefär samma analys; i sina modeller som presenterades för offentligheten i måndags skriver man att skyddseffekten antas vara 34 procent lägre om man bara tar en spruta jämfört med om man tar två. 

Sedan deltavarianten upptäcktes i Indien i slutet av förra året har virusvarianten blivit den dominerande i stora delar av världen. Den är mer smittsam än tidigare varianter av viruset och den verkar också göra smittade sjukare, men tidiga studier har visat att skyddet mot delta från två sprutor är bra. Nu är frågan hur länge skyddet håller i sig och om det skyddar lika bra mot framtida mutationer. Redan nu har nya varianter av deltaviruset hittats, bland annat i Uppsala. Där hade patienter som flugit från Portugal och Spanien fått med sig den nya versionen hem.

Så vad ska man göra? I flera länder har man flaggat för att man kommer erbjuda invånarna en tredje dos. Israel, Danmark och USA har alla gått ut med att man kommer erbjuda dosen till hösten eller i början av nästa år. Strategierna har skilt sig åt (Israel och Danmark har erbjudit en tredje dos brett till hela befolkningen medan USA till en början riktar in sig på äldreboenden och sjukvårdspersonal), men det är inte klart när eller om Sverige ska följa den danska modellen. Hittills har det sagts från myndighetshåll att man eventuellt kommer erbjuda riskgrupper en tredje dos, men att det beslutet kommer att tas utifrån eventuella nya virusvarianter och utifrån vad forskningsrapporterna om skyddet från två doser kommer fram till.