Studie: Etiskt dilemma för vårdpersonal att mota bort anhöriga från patienter

Text: Ebba Blume

Bild: TT

Besöksförbudet på landets sjukhus och äldreboenden skapar etiska dilemman för vårdpersonal som kanske måste neka anhöriga att hälsa på en anhörig som är svårt sjuk eller befinner sig i livets slutskede. Det är exempel på en av de erfarenheter från vårdpersonal som redan nu framgår av en pågående och ännu ofärdig studie vid Mittuniversitetet, och som Erika Wall, docent i sociologi, står bakom.

Studien undersöker hur vårdpersonal påverkats av coronapandemin, och inbegriper djupintervjuer med ett trettiotal personer i olika delar av landet och ur olika yrkesgrupper inom vården; som exempelvis sjuksköterskor och läkare med olika ansvarsområden och personal vid vårdhem och äldreboenden.

– Det som tydligt sticker ut i intervjuerna hittills är konflikten mellan besöksförbud å ena sidan och behov från både patienter och anhöriga vid svår sjukdom eller vård i livets slutskede, säger Erika Wall till Fokus.

Det behöver inte nödvändigtvis handla om covid-19-patienter, utan även situationer vid ett särskilt boende för äldre, som har besöksförbud för att minska smittspridningen och helt plötsligt har en boende som får vård i livets slutskede (palliativ vård).

Här framgår lite olika berättelser från personalen, som upplever det som en en stor etisk press att förbjuda anhöriga att träffa sina nära för kanske sista gången.

– Vissa berättar att man tydligt säger nej, att besökare på inga villkor får komma. Andra berättar att det finns möjlighet för anhöriga att gå in bakvägen; kanske via en balkongdörr till den boendes rum, säger Erika Wall.

Andra berättar om en mellanväg, där man låtit enbart någon enstaka anhörig vara närvarande.

En kanske känslig fråga; men kan detta svåra dilemma ha ett samband med smittspridning på äldreboenden?

Nej, det vill Erika Wall inte påstå.

– När man talat om etiska dilemman i relation till anhöriga har det inte handlar om exempel där man tror att det finns risk för ökad smittspridning till följd av detta. Men synen på vad god vård är ställs mot riktlinjer för att minska risk för smittspridning, säger hon.

Från den 1 april råder tillfälligt besöksförbud på äldreboenden i Sverige för att stoppa smittspridningen av det nya coronaviruset. Enligt Socialstyrelsen kan omständigheter som behov av besök i samband med livets slutskede vara skäl till undantag.

Vilka rutiner som gäller kring fysiska avsked är upp till den kommunala eller privata aktör som ansvarar för boendet att avgöra.

LÄS OCKSÅ: Smittskyddsläkare: 600 000 stockholmare har haft covid-19

Något som varit mycket i fokus i medierapporteringen är frågan om skyddsutrustning för vårdpersonal. Och visst vittnar även en del av intervjuerna i studien om oro kring detta. Men också om något som det inte talats lika mycket om i medierna; nämligen hur skyddsutrustningen påverkar kommunikationen; mellan personal och med patienter.

– Ansiktsmask eller andningsmask hindrar möjligheten att se varandras ansikten och munnar, det gör det svårare att samtala och höras, vilket också kan leda till missförstånd, säger Erika Wall.

Men all vårdpersonal har det inte hektiskt dessa tider; i intervjuerna ges exempel på verksamheter, där man tvärtom beskriver att man har det lugnare på jobbet, eftersom vården i så hög grad omorganiserat för att ta hand om covid-19-patienter.

– Just nu upplever en del vårdpersonal en frustration över att man inte har det fullt; och en oro över vad som händer sen, när behovet av denna uppskjutna vård kommer ikapp. En oro finns också över att människor nu ska söka vård för andra sjukdomar för sent.

Inom ramen för studien avslutas inom kort en datainsamling, vars resultat ska presenteras före sommaren. Framåt hösten börjar sedan de vetenskapliga analyserna av materialet, sedan kan en publicering av studien bli aktuell först 2021.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.